Miljö Kartläggning bottenfärger

Miljöarbetsgruppen har för närvarande (vintern/våren 2018) i uppgift från styrelsen att kartlägga eventuell förekomst av förbjudna biocidfärger på båtarna uppställda på varvsområdet och förtöjda vid våra bryggor i Trehörningsviken och Fagerviken.

Som ett första steg genomfördes XRF-mätning av båtarna uppställda på vårt varvsområde den 23-25/3 2018 av Happy Boat AB. Här hittar du rapporten med bakgrundsfakta och sammanställt resultat på klubbnivå:

Rapport till NSS om XRF-mätningar_2018-04-27

Här hittar du även en Excel-fil med alla mätresultat men utan båt- och ägaruppgifter. Kolumnen ”Id-nr/HB-nr” används av NSS miljöarbetsgrupp internt som korsreferens till båt- och ägaruppgifterna. Excelfilen är paketerad i en ZIP-fil för att kunna laddas upp på hemsidan av säkerhetsskäl.

Resultatbilaga_Utan medlemsuppgifter_2018-04-27

Rapporten och resultatbilagan utan ägaruppgifter har lämnats till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF).

De individuella mätprotokollen har skickats ut per mejl till medlemmarna. Du som eventuellt inte fått ett mätprotokoll till din båt som var uppställd på NSS varvsområde när mätningen genomfördes, ombeds kontakta miljöarbetsgruppen via mejl: miljo[at]nhss.info.

I ett andra steg kommer vi att kartlägga båtarna som har bryggplats men inte varvsplats hos NSS. Det är betydligt svårare och vi planerar att först gå ut med en enkät där båtägarna uppmanas fylla i ett antal uppgifter. Berörda båtägare kommer att kontaktas via mejl av miljöarbetsgruppen.