NSS Styrelse och ansvariga:

Styrelsen vald vid årsmötet den 19 mars 2024

Ordförande: (1 år kvar)
Jerry Larsson
Tel: 070 732 32 30
Mail: chairman@nhss.info

Vice ordförande: (2 år kvar)
Fredrik Hedlund
Tel: 070 677 40 25
Mail: fredrik.hedlund@nhss.info

Sekreterare: (1 år kvar)
Lotta Lundén
Tel: 070 047 45 23
Mail: lundencharlotta@outlook.com

Kassör: (2 år kvar)
Pia Petersson
Tel: 070 287 15 73
Mail: finans@nhss.info

Ledamöter väljs på 1 år:

Lacka
Maria Åström
Tel: 070 643 20 58
Mail: maria.astrom@nhss.info

Kanot
Fredrik Wolf
Tel: 076 907 02 87
Mail: kanot@nhss.info

Hamn
Per Jonsson
Mobil: 073 597 30 16
Mail: per.jonsson@nhss.info

Klubb
Birgitta Sandberg
Tel: 073 852 19 67
Mail: klubb@nhss.info

Miljö
Elin Larsson
Tel: 070 830 50 85
Mail: elin.larsson@nhss.info

Jolle (även utbildning)
Eskil Zander
Tel: 070 810 22 70
Mail: eskil.zander@nhss.info

Varv
Sven-Erik Wingmyr
Tel: 070 214 33 50
Mail: varv@nhss.info

Ansvariga utom styrelsen:

Fastighetsfogde
Joakim Petersson
Tel: 072 444 49 26
Mail: fastighet@nhss.info

Tävlingsverksamheten drivs i projektform

Revisorer:
Kerstin Bälter Collin
Tel: 070 602 32 30
Mail: kerstin.balter@outlook.com

Peter Arrman

Revisorssuppleanter
Johan Westin
Olle Roback

Valnämnden:
Lennart Hägre (sammankallande)
Tel: 070 732 32 33
Mail: lennart.hagre@outlook.com

Per Gillfjärd
Christine Åhlander
Kjell Zettergren
Annika Kurtson