NSS Styrelse och ansvariga 2023

Styrelsen vald vid årsmötet den 29 mars 2023

Ordförande: (2 år kvar)
Jerry Larsson
Tel: 070-732 32 30
Mail: chairman@nhss.info

Vice ordförande: (1 år kvar)
Stefan Svensson
Tel: 070 431 94 26
Mail: stefan.svensson@nhss.info

Sekreterare: (2 år kvar)
Patrik Pozzolini
Tel: 076-125 96 51
Mail: sekreterare@nhss.info

Kassör: (1 år kvar)
Pia Petersson
Tel: 070-287 15 73
Mail: finans@nhss.info

Ledamöter väljs på 1 år:

Fastighet
Stig Ericson
Tel: 073-064 43 35
Mail: stickan@nhss.info

Lacka
Maria Åström
Tel: 070-643 20 58
Mail: maria.astrom@nhss.info

Kanot
Fredrik Wolf
Tel: 076-907 02 87
Mail: kanot@nhss.info

Hamn
Per Jonsson
Mobil: 073-597 30 16
Mail: jonsson_pg@hotmail.com

Klubb
Birgitta Sandberg
Tel: 073-852 19 67
Mail: birgitta.sandberg@nhss.info

Miljö
Elin Larsson
Tel: 070-830 50 85
Mail: miljo@nhss.info

Tävling
Ingen (Tävlingsverksamheten drivs i projektform)
Tel:
Mail:

Utbildning
Eskil Zander
Tel: 070-810 22 70
Mail: eskil.zander@nhss.info

Varv
Sven-Erik Wingmyr
Tel: 070-214 33 50
Mail: varv@nhss.info

Revisorer:
Kerstin Bälter Collin
Tel: 070-593 55 37
Mail: kerstin.balter@bredband.net

Olle Roback

Revisorssuppleanter
Johan Westin
Peter Arrman

Valnämnden:
Lennart Hägre (sammankallande)
Tel: 070-732 32 33
Mail: lennart.hagre@outlook.com

Per Gillfjärd
Christine Åhlander
Kjell Zettergren
Lotta Lundén