NSS Styrelse och ansvariga 2022

Styrelsen vald vid årsmötet den 16 mars 2022

Ordförande: (1 år kvar)
Jerry Larsson
Tel: 070-732 32 30
Mail: chairman@nhss.info

Vice ordförande: (nyval 2 år)
Stefan Svensson
Tel: 070 431 94 26
Mail: stefan.svensson@nhss.info

Sekreterare: (1 år kvar)
Patrik Pozzolini
Tel: 076-125 96 51
Mail: sekreterare@nhss.info

Kassör: (nyval 2 år)
Pia Petersson
Tel: 070-287 15 73
Mail: finans@nhss.info

Ledamöter:

Fastighetskommittén
Stig Ericson (omval 1 år)
Tel: 073-064 43 35
Mail: stickan@nhss.info

Hamnfogde Lacka
Ivo Kaldre (nyval 1 år)
Tel: 073-967 47 83
Mail: ivo.kaldre@gmail.com

Kanotkommittén
Fredrik Wolf (nyval 1 år)
Tel: 076-907 02 87
Mail: kanot@nhss.info

Hamnkommittén
Jan Svensson (omval 1 år)
Mobil: 070-582 11 27
Mail: hamn@nhss.info

Klubbkommittén
Birgitta Sandberg (omval 1 år)
Tel: 073-852 19 67
Mail: birgittasandberg@gmail.com

Miljökommittén
Elin Larsson (nyval 1 år)
Tel: 070-830 50 85
Mail: elin@elco.nu

Tävlingskommittén
Matthias Fryksborn (nyval 1 år)
Tel: 076-644 12 04
Mail: matthias.fryksborn@gmail.com

Utbildningskommittén
Annika Kurtsson (omval 1 år)
Tel: 070-368 21 06
Mail: annika.kurtsson@nhss.info

Varvskommittéen
Sven-Erik Wingmyr (omval 1 år)
Tel: 070-214 33 50
Mail: wingmyr@nhss.info

Revisorer:
Kerstin Bälter Collin (omval 1 år)
Tel: 070-593 55 37
Mail: kerstin.balter@bredband.net

Olle Roback (omval 1 år)

Revisorssuppleanter
Johan Westin (omval 1 år)

Valnämnden:
Lennart Hägre (sammankallande, omval 1 år)
Tel: 070-732 32 33
Mail: lennart.hagre@outlook.com

Per Gillfjärd (omval 1 år)

Christine Åhlander (omval 1 år)

Kjell Zettergren (omval 1 år)

Lotta Lundén (omval 1 år)