NSS Miljöarbete

NSS miljöarbete utgår från NSS Miljöplan som lämnades in till Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund (SMOHF) i en först utgåva 2015.

NSS Miljöplan nämner tre fokusområden att arbeta med:

  • Minskad användning av biocidfärger*
  • Inget utsläpp av toalettavfall i Östersjön
  • Utbildning av medlemmarna och informationsspridning till gästerna

Miljötillsynen över den verksamhet NSS bedriver utövas av SMOHF på uppdrag av Nynäshamns kommun. SMOHF har förelagt alla båtklubbar inom sitt tillsynsområde att ta fram en miljöplan, och fr.o.m. 2017 ska båtklubbarna senast den 15 december årligen delredovisa arbetet med att genomföra miljöpolicyn.

*/ Biocidfärg = Färg med förmåga att skada och döda levande organismer.