Lacka – klubbholme

Lacka
58O56,9’N, 18O5,3’O

Lacka ligger ca 5 nm norr om Nynäshamn. Ön har en vik i på den nordvästra delen som omges av två stenpirar. Viken läar för de flesta vindriktningar dock inte NV eller V. Vid pirarna är djupet ca 3 m men det grundar upp ganska snart mot sandstranden.

Uppgrundningen är utmärkt med bojar sommartid. Under sommartid ligger även bojar utmed pirarna och den östra bryggan. Vid sandstranden finns en karta som visar var klubbhus, dass samt bastu ligger. Det finns ingen el på ön men det finns en pump på vägen upp till klubbhuset för färskvatten.

För gästande båtar tas en avgift ut om 110 kr som erlägges via swish 1236948293 eller kontant i brevinkastet i sjöboden nere vid stranden.

Vi ser gärna att båtar av större storlek lägger till i hamnens yttre del.

För bastun tas en avgift om 230 kr/ år/ familj eller 20 kr/gång för bastubadet och den betalas på samma sätt med swish.

Det finns ingen ”vedgaranti”.

Klubbhus, bastu och vedförråd är låsta på Lacka. Klubbnyckeln går till låsen.

Hundar är inget problem om de hålls kopplade. Kopplingstvång således.

Vill du komma i kontakt med ansvariga för Lacka så sänd ett mail till kansliet, info@nhss.info

Utmärkta stigar på Lacka

2013 påbörjades arbetet med ”Myhrstigen” genom att ett kummel byggdes av ”Minns Med NSS-gänget”. ”Myhrstigen” visar vägen till ett antal vackra platser runt Lackas, ibland, svårtillgängliga strandlinje. Blå märkning (band eller målade stenar) visar vägen.

1  Hamnen, SO
2  Kummel vid stigen
3  Paviljongen
4  Möte i skogen
5  Stenstrand
6-7  Ravinpassage mellan Sydsida och Västsida
7-8  Klapperstrandspassage
9  Anslutningspunkt,  bryggdäck Väst
10  Bastu
11  Anslutning, promenadstig från Sandstrand

Lackas närmaste omgivning

I söder öppnar sig Mysingen i Danziger Gatt mellan Mälsten och Nåtarö.
Något mer åt SV kan Viksten och kanske Landsorts fyr skönjas på avstånd.
Ost/sydost ligger ett band av vackra öar som begränsar Mysingen. De är bl.a. Nåtarö, Norrö, Rånö.
Norrut kan Muskö och Älvsnabben skymtas.
Väst, bakom ett antal småöar finns Yxlö.