Miljö – Sanering bottenfärg

En konsekvens av den kartläggning av båtarna uppställda på NSS varvsområde som genomfördes våren 2018 är att ca 100 båtar behöver sanera bottenfärgen som antingen innehåller tenn eller hög halt koppar.

Den enskilde båtägaren är ansvarig för att den egna båten åtgärdas, men man kan som medlem förvänta sig att vi hjälps åt genom NSS att skapa förutsättningar som kan underlätta arbetet och minimera kostnaden.

NSS som förening har dock ett tudelat ansvar, dels att hjälpa medlemmarna men också som verksamhetsutövare gentemot Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF). NSS behöver därför ha regler och ställa krav på medlemmarna i syfte att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan.

När det gäller sanering av bottenfärg har vi sammanställt regler och rekommendationer i följande dokument:

Viktigt!

Innan du börjar sanera din båt från bottenfärg ska du kontakta miljöarbetsgruppen, e-post: miljo@nhss.info, för ett möte vid båten då vi besiktigar arbetsplatsen och går igenom hur du tänker göra och vilka hänsyn och försiktighetsåtgärder som behöver tas.

Uthyrning av verktyg

Medlem kan hyra utrustning för slipning och skrapning genom NSS. Utrustningen består av slipmaskin (MIRKA modell DEROS 650), skrapa (Pro Scraper) och dammsugare (FESTOOL model CTM 26 E AC).

En bokningslista administreras av kansliet. När kansliet är stängt kommer bokningspärmen ligga på skåpet utanför kansliet.

Vid utlämning av utrustningen upprättas ett hyresavtal där priser för dygnshyra och förbrukningsmaterielen framgår.

Vid återlämning av utrustningen och den förbrukningsmateriel som inte använts fylls uppgifterna i för beräkning av den totala kostnaden, och medlemmen faktureras via NSS kansli i efterhand.

Här hittar du manualer till utrustningen (utdrag ur originaldokumentationen, endast svenska):