Kort om NSS

Nynäshamns Segelsällskap, eller NSS, är en aktiv och betydelsefull aktör i Nynäshamn. En naturlig och mångårig verksamhet med inriktning på sjöliv, båtsport, segling och ungdoms- verksamhet i många former. De flesta familjer i sjöstaden Nynäshamn har tillgång till båt i någon form och NSS har idag 885 medlemmar (jan 2018). NSS äger en förnämlig klubbanläggning, varv och bryggor vid Fagerviken, många bryggor i Trehörningsviken samt klubbholmen Lacka strax norr om Nynäshamn.

Vision och Mål

Sällskapets ändamål är att verka för ett aktivt båtliv för medlemmar i alla åldrar. Med en verksamhet präglad av god etik och ett gott kamrat- och sjömanskap skall medlemmars intressen och behov av t.ex. tävlings-, brygg- och varvsverksamhet tillvaratas och tillgodoses till för medlemmarna rimliga insatser och kostnader.

Sponsoring

NSS söker aktivt efter företag som vill profilera sitt varumärke eller sina produkter mot en aktiv båt- och friluftslivsintresserad allmänhet. Ni når självfallet våra över tusentalet medlemmar, men också många nynäshamnare, tillresta besökare och tävlingsdeltagare. Vi skräddarsyr en lösning för ditt företag, oavsett om du är tävlings- eller anläggningssponsor. Vi är även i behov av suppliers med olika tjänster eller produkter som behövs för vår verksamhet.