Klubbkommitténs medlemmar

Ordförande:
Birgitta Sandberg
Mob: 073-852 19 67
Mail: birgitta.sandberg@nhss.info

Ledamöter:
Eva Hammarsten
Mette Seemann
Mattias Kiltorp
Gunilla Hallin