Varvskommitténs medlemmar:

Ordförande:
Sven-Erik Wingmyr
Mobil: 070-214 33 50
Mail: varv@nhss.info

Ledamöter:
Jan Berggren
Mail: jan.berggren@nhss.info

Per Gillfjärd
Mail: per.gillfjard@nhss.info

Hans Hammarsten
Mail: trollskat@gmail.com

Om du är intresserad av att bidra i varvskommitténs verksamhet är du välkommen att kontakta varvskommitténs ordförande eller någon av ledamöterna. Enklast är om du skriver ett mejl till varv@nhss.info.

Utöver kommittéledamöterna medverkar följande medlemmar i verksamheten utan att vara ledamöter beslutade av årsmötet:
(Namnen publiceras först efter att medlemmen medgivit publicering. Fler namn kan förväntas med tiden.)

Sjö- och torrsättningar:
Jan Ahlberg
Rolf Pettersson
Fredrik Ortschikowski
Björn Forson
Markus Hortlund

Teknik och underhåll:
Dan Kimblad
Sven Kimblad