Lackakommittén medlemmar:

Ordförande:
Maria Åström
Tel: 070-643 20 58
Mail: maria.astrom@nhss.info

Ledamöter: