Miljö – Frågor och svar

På den här sidan kan du hitta frågor och svar som vi tror kan ha ett intresse för fler än bara den medlem som ställt frågan. Sidan kommer att uppdateras fortlöpande.

Har du en fråga går det bra att skicka den till miljöarbetsgruppen, e-post: miljo[at]nhss.info

Kartläggning:

Fråga: Är XRF-mätningarna till för att identifiera otillåtna biocidfärger eller även godkända?

Svar: Den XRF-mätning som det beslutades om vid medlemsmötet 2018-03-07 genomförs med anledning av Miljöbalkens krav på verksamhetsutövarna att visa att verskamheten inte har skadlig effekt på miljön. Primärt är vi ute efter att identifiera de båtar som eventuellt har kvar färg med tennorganiska föreningar (TBT-färg). Dessa färger totalförbjöds 2008, men vi båtägare har varit dåliga på att sanera båtarna från dessa färger. Sekundärt vill vi även kartlägga halten av bly, zink och koppar.


Bottenfärger:

Fråga: Är av KEMI godkända biocidfärger tillåtna på NSS?

Svar: Ja, det finns idag ingen ordningsregel inom NSS som förbjuder användningen av biocidfärger godkända för fritidsbåtar på ostkusten. Det kan däremot komma ett förbud mot biocidfärger inom NSS beroende på hur medlemmarna beslutar vid ett kommande medlemsmöte om de alternativ som finns.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) ställer krav på att båt med biocidfärg ska spolas av på en tvättanläggning (läs ”spolplatta med reningsanläggning”).


Fråga: Jag känner mig villrådig hur jag ska göra och vill samtidigt vara så miljövänlig som möjligt. Hur bör jag göra?

Svar: Det är inte lätt om man tar del av diskussionerna som pågår i media, och inom NSS pågår ett arbete med att få medlemmarna att minska användningen av biocidfärger även om inte alla detaljer är på plats ännu. Om du tidigare har målat med någon av de godkända biocidfärgerna på ostkusten och nu vill ta ett steg mot ett mer miljövänligt båtliv rekommenderar vi dig att helt enkelt inte måla båten med någon biocidfärg innan den sjösätts i vår, och under somrarna rengöra båten i borsttvätten som finns i Nynäshamns gästhamn. Anmäl dig gärna till havstulpanvarningen så får du ett SMS när det är lämpligt att rengöra båten. Om din båt inte lämpar sig för borsttvätten så kan vi nämna att vi planerar att erbjuda torrsättning på rampen med Roodbergvagnen för snabb avspolning med högtryckstvätt under somrarna, men då krävs troligen att din båt inte är målad med ny biocidfärg innan sjösättningen i vår. Vi återkommer om detta.


Sanering:

Fråga: Om min båt har förbjuden bottenfärg, t.ex. TBT-färg, kvar under nyare färglager med godkänd biocidfärg, måste jag då blästra min båt?

Svar: Nej, du måste inte blästra din båt men du måste sanera den från den förbjudna färgen. Saneringen kan göras genom skrapning, slipning eller blästring. Skrapning och slipning får utföras genom respektive båtägares försorg, medan blästring avser vi upphandla gemensamt inom NSS. Oavsett metod kommer NSS att ställa krav på täckningens utförande för att förhindra spridning av farligt avfall till omgivande miljö, och saneringsarbetet ska dessutom anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF). Sådan anmälan avser vi hantera gemensamt via NSS miljöarbetsgrupp mot SMOHF.


Fråga: Måste min båt XRF-mätas även efter det att jag sanerat den från gammal färg och målat med ny epoxygrundfärg och biocidfri bottenfärg?

Svar: Nej, din båt behöver inte XRF-mätas en gång till efter att du sanerat den och målat med ny färg. Som bevis duger gott att du fotat båten när den är helt fri från färg och att du redogör för vilka färger du använt. Ta gärna foto på färgburkarna också. Du kan även kontakta någon i miljökommittén och visa under pågående arbete.