Onsdagsseglingarna 2024 kommer igång fr om den 8 maj

Mer detaljerad information kommer men vi vet redan nu att:
– För att förenkla för alla så kommer deltagarna att använda en app, se klubbsegling.se
– Det kommer inte krävas någon föranmälan
– Seglingarna kommer att avslutas med korvgrillning