Viktigt om båtbottentvätt på varvsplan

Info om bottentvätt på varvsplan

BÅT MÅLAD MED GIFTFRI, BIOCIDFRI BOTTENFÄRG
–       Får slipa och tvätta botten på varvsplan

BÅT MÅLAD MED GODKÄND ÖSTERSJÖFÄRG, MEN SOM INTE ÄR BIOCIDFRI
–       Får INTE slipa eller tvätta botten på varvsplanen!
–       Borttagning av snäckor skrapas bort med hjälp av spackel, isskrapa, tapetskrapa mm som samlas upp på presenning eller liknande. Det bortskrapade materialet ska slängas och sorteras som farligt avfall i miljöstationen.

FRÅGOR FRÅN MEDLEMMAR:

Får man ta upp om man tvättat båtbotten i båttvätten?  
–       Ja, det får man. Men man får inte tvätta av botten på varvsplan om man har bottenfärg som innehåller biocider.

Får man spola av på varvsplanen om man har godkänd färg? Skall man ha presenning under?
–       Man får inte spola av botten på varvsplan om man har godkänd Östersjöfärg men som inte är biocidfri. Anledningen är att vattnet som rinner ut på varvsplan är förorenat med biocider och kommer då förorena marken. Borttagning av påväxt och snäckor får skrapas bort om man ser till att samla upp avfallet på presenning eller liknande. Avfallet ska slängas i tunna för farligt avfall i miljöstationen.

Hur kollar NSS att man följt rekommendationerna och vilka kommer i så fall inte att få ta upp båten och varför?
Alla båtägare kommer att få ta upp sina båtar och lägga dem på varvsplan. Men de som har bottenfärger som innehåller biocider får inte spola av botten på varvsplan. Vi litar på att våra medlemmar följer de regler vi har, dessa är till för allas bästa. 

Du kan nu boka torrsättning 2023, OBS! läs viktig information

Torrsättning 2023

Välkommen att boka torrsättning av din båt.
Torrsättningslistorna finns i det grå klubbhuset.
Torrsättning datum är: helger 16/9 – 29/10 utom 24/9 som är vilodag.

Ett arbetspass är två timmar långt. Du måste vara närvarande vid hela passet Anmäl dig ca 15 min innan för tilldelning av arbetsuppgifter.

Viktigt Viktigt!!

Nytt för i år är att man inte kan boka önskad sjösättning till våren utan man kommer få ett sjösättningsdatum baserat på när båten tas upp.
(ju tidigare upp ju senare sjösättning)
Dessa datum är fastslagna för 2024 och kan inte ändras.
Detta för att samla så fulla arbetspass som möjligt för varvets personal.

Välkommna
Varvsgruppen

Glada Nyheter från Lacka

Glada nyheter från Lacka!

I helgen blev det äntligen klart – Nu har vi en fungerande ponton att lägga till vid på Lacka – inklusive spång så man tar sig i land! Alltså har vi fler angöringsplatser – och kan sent omsider inbjuda till Midsommar på Lacka!

Lite, ungefärliga, hålltider;
Förmiddag: insamling björkris till stången
12.00 gemensam lunch i tältet, medtag sångröst! En och annan snapsvisa utlovas.  
15.00 klär vi midsommarstången, dansar grodor och efter det skattjakt för barnen.
Hoppas vi ses!
Maria Åström
Ordf. Lackakommittén