Info om bottentvätt på varvsplan

BÅT MÅLAD MED GIFTFRI, BIOCIDFRI BOTTENFÄRG
–       Får slipa och tvätta botten på varvsplan

BÅT MÅLAD MED GODKÄND ÖSTERSJÖFÄRG, MEN SOM INTE ÄR BIOCIDFRI
–       Får INTE slipa eller tvätta botten på varvsplanen!
–       Borttagning av snäckor skrapas bort med hjälp av spackel, isskrapa, tapetskrapa mm som samlas upp på presenning eller liknande. Det bortskrapade materialet ska slängas och sorteras som farligt avfall i miljöstationen.

FRÅGOR FRÅN MEDLEMMAR:

Får man ta upp om man tvättat båtbotten i båttvätten?  
–       Ja, det får man. Men man får inte tvätta av botten på varvsplan om man har bottenfärg som innehåller biocider.

Får man spola av på varvsplanen om man har godkänd färg? Skall man ha presenning under?
–       Man får inte spola av botten på varvsplan om man har godkänd Östersjöfärg men som inte är biocidfri. Anledningen är att vattnet som rinner ut på varvsplan är förorenat med biocider och kommer då förorena marken. Borttagning av påväxt och snäckor får skrapas bort om man ser till att samla upp avfallet på presenning eller liknande. Avfallet ska slängas i tunna för farligt avfall i miljöstationen.

Hur kollar NSS att man följt rekommendationerna och vilka kommer i så fall inte att få ta upp båten och varför?
Alla båtägare kommer att få ta upp sina båtar och lägga dem på varvsplan. Men de som har bottenfärger som innehåller biocider får inte spola av botten på varvsplan. Vi litar på att våra medlemmar följer de regler vi har, dessa är till för allas bästa.