Fastighetskommitténs medlemmar:

Ordförande:
Stig Ericsson