Tävlingskommitténs medlemmar

Ordförande:
Matthias Fryksborn
Mail: matthias.fryksborn@gmail.com