Seglarläger, för barn och ungdomar mellan 8-25 år

Dagläger 1 – vecka 25, OBS! start söndag 18 juni, sön 18 juni – torsd 22 juni.
Dagläger 2 – vecka 26, mån 26 juni – fre 30 juli.
Dagläger 3 – vecka 31, mån 31 juli – fre 4 augusti.
Dagläger 4 – vecka 32, mån 7 augusti – fre 11 augusti.

Tid: 09.00 – 16.00

Avgift: 2.600 kr, andra lägret samma år 1.300 kr.

Klicka här för anmälan

Vill du gå fler läger och få rabatt, måste du tyvärr idag betala fullpris i anmälan, det går inte tekniskt att lösa det, men maila kansliet på info@nhss.info, med kontonummer för återbetalning av läger 2, inklusive barnets namn och vilken vecka det gäller, så betalar vi tillbaka rabatten.

Observera att måltider inte ingår.

Grön, 8-10 år. I den här kursen får du lära dig att gasa och bromsa med segelbåt och hur vindens riktning påverkar oss som seglar. Du får också lära dig delarna som finns på en segelbåt, vad de är till för och hur du förbereder allt för att gå ut och segla. Dessutom får du under den här kursen lära dig att lägga till med segelbåt och hur du ska justera seglen beroende på vindens riktning. Vi provar på och upptäcker segling. Vi seglar i klubbens optimistjollar. Max deltagare 14 deltagare.

Gul, 10-12 år. Under den här kursen lär du dig de olika seglingssätten grundligt. Vi befäster de kunskaper du fick under den gröna kursen, förfinar manövrar och lär dig nya moment. Du kommer att få testa hur det kan vara att tävla i segling. Vi seglar i klubbens Teror. Max deltagare 10 deltagare.

Röd, 13-20 år. Under den här kursen får du lära dig grunderna i kappseglingens strategi och taktik. Vi upptäcker hur det är att tävla i segling och tränar dina färdigheter i den grundläggande seglingskunskap du lärt dig under tidigare kurser. Vi seglar i klubbens Fevor, en tvåmansbåt. Max deltagare 10 deltagare.

Blå, 15 år och uppåt. Vi lär oss segla kölbåt. Vi seglar C55:or. Max deltagare 12 deltagare.

Dagseglarläger är för barn och ungdomar från 8 år och uppåt är så länge som man känner sig som ungdom.

Vi rekommenderar att man går ett läger i juni och ett i augusti. För det andra lägret som man anmäler sig till betalar man bara halva priset.

Om ni vill segla i röd grupp (kappseglingsgruppen) övertala då din kompis att anmäla sig så att ni kan ni segla tillsammans. Feva seglas på två man och vi kräver inga förseglings kunskaper för att segla som andre man på en Feva. Kunskaper som behövs lär vi ut på lägret.

Varje läger har fyra grupper

Grön grupp. (Nybörjare) i den här gruppen seglar vi optimistjolle. Två i varje båt till eleven ber om att få segla ensam. Max deltagare 14 deltagare.

Gul grupp. Här seglar vi Tera och prövar på att segla bana. Max deltagare 10 deltagare.

Röd grupp. I den här gruppen lär vi oss kappsegla. Här seglar vi Feva. (tvåmansbåt). Max deltagare 10 deltagare.

Blå grupp. I den här gruppen lär vi oss segla kölbåt. Här seglar vi C55. Max deltagare 12 deltagare.

Kontaktperson: info@nhss.info