Piratseglarskola, för barn mellan 5-7 år

Fyra tillfällen under sommaren 2023:

Tisdagar: 30 maj, 6 juni, 13 juni, samt 20 juni.

Tillfällena startar 18.00 och slutas ca 19.30 fika. Max 10 deltagare.

Avgift: 800 kronor per deltagare och kurs.

I Piratseglarskolan får de minsta barnen lära sig om båtar och båtvana med leken som främsta verktyg. Det viktigaste är att barnen har roligt.

Föräldrar är närvarande och deltar.

Klicka här för anmälan