NSS KVÄLLSKAPSEGLING info om app

Vi har nu genomfört sammanlagt 8 seglingar på onsdagar sedan starten den 8:e Maj. Intresset
håller i sig och entusiasmen hos de som deltagit är påtaglig. Samtidigt hörs frågor från seglare
som ännu inte anmält sig och som ställer frågor om hur det hela går till. Här följer svar på en del
av dessa, vilket förhoppningsvis resulterar i att fler båtar kommer att samlas vid startlinjen.
Principen är att seglingarna genomförs utan en fast organisation och baserar sig på att man har
en smart-telefon och att man på den har laddat ner en “App”, som sköter all administration.
På appen registrerar man sin båt och får ett mätetal. Där finns också en klocka som sköter
nedräkningen till start, med början en timme före starttiden som är 1800.
I appen finns också en fast bana beskriven, start och målgång strax söder om klubbhuset.
Vid gynnsam vind tar seglingen drygt en timme.
När man senare passerar mållinjen finns en funktion på appen där man registrerar sin målgång.
När alla gått i mål visar Appen resultatlistan med information om varje deltagares seglad tid och
korrigerad tid. Appen är gratis för användare.
Efter målgång samlas vi vid klubben och njuter av grillad korv med bröd och läsk samt
debatterar vad som hänt under dagens segling.
Första båt i mål känner ansvar för att starta grillen samt ta fram tillbehören ur frysen i
klubblokalen. Inköpen står klubben för och Christine Åhlander ombesörjer anskaffningen.
Tillbehören blir därmed tillgängliga för alla som har en brygg nyckel.
Grillen kommer att vara placerad i det öppna utrymmet på baksidan av vaktkuren vid klubben.
Appen som heter “Klubbsegling” laddas ner och registreras på ditt google-konto om du har en
Android telefon, eller på ditt apple-konto om du har en iphone.
För att kunna använda appens funktioner måste du först registrera dig som användare.
Första gången man startar upp appen ombeds man skapa en användare. Då är det viktigt att
man väljer ”Nynäshamns SS – Nynäshamns YC” som klubb. Om man får problem med att skapa
användare eller komma igång med appen kan man kontakta Björn Naeslund som är klubbens
tekniska support för appen. Björn nås på mobil: 073-370 95 03 eller e post: bjonae@duck.com
När detta är gjort kan du registrera din båt i appen med ditt SRS-mätetal om du har ett sådant.
Om du saknar mätetal så kan du söka på internet under rubriken “SRS tal standardbåtar”.
Klicka därefter på rubriken “Båtar”. Då kommer du till Svenska seglarförbundets lista över
standard båtar där du sannolikt hittar din båt. Båttypen kan du nu skriva in i appen som din båt
och de olika mätetalen kommer in automatiskt. (med resp. utan spinnaker, shorthand (max 2
personer) med resp. utan spinnaker).
Du kan också få hjälp från Björn med att registrera din båt i appen om du har behov av stöd i
den processen.
Du väljer sedan aktuell segelföring och besättningsstorlek samtidigt som du anmäler dig i appen
till en specifik kvällskappsegling.
Om du saknar SRS tal och om din båt inte finns med i listan över standard båtar så finns det
också en väg runt detta. Kontakta Johnny Magnusson, Tel +33 65 1980 236, så kan du få hjälp
med att lösa det problemet