NSS 30 maj 2022.
Hej alla medlemmar, här kommer lite information.

 • Nya varvsområdet går enlig tidplan. Måndagen den 30 maj börjar vi att bearbeta berget
  väster ut , alla som har material där måste ta bort sitt material. Från och med måndag den 30
  maj kommer vi att ha två grävmaskiner och en dumper i området. Vi kommer också att
  påbörja schakt för att dra in kommunalt vatten till Neptunhusen. Nedre parkeringen kommer
  att stängas av kvällen 30 Maj.
 • Lacka har under vintern haft besök av någon stor båt som har förstört förankringar och
  landfästen på vår ponton. Brygg kommittén har varit ute och räddat pontonen från att bli
  förstörd till en kostnad av bara material 75 000 kr plus deras arbetsinsats. Det finns inget
  landfäste till pontonen längre. Ett av brygg kommittén uppskattad kostnad för att åtgärda
  resterande skador är ca 100 000 kr plus arbete. Det finns ingen Lacka kommitté som kan
  arbeta på frivillig väg som tidigare. Ett förslag är att ta hem pontonen till Nynäs. Jag vill att ni
  som medlem tar en funderare på vad ni vill med Lacka. Skriv och beskriv hur ni vill ha det och
  skicka förslaget till NSS styrelse. Alt går att ordna men det kommer att kosta pengar och det
  ända inkomst vi har är intäkter från medlemmarna. Det är inte bara pontonen som behöver
  åtgärdas huset behöver en del kärlek okså. Alt kräver pengar och arbete ,framförallt arbete.
  Att hyra in arbetskraft är kostsamt.
 • Tävlingar. Vår tävlings kommitté har tagit på sig tävlingar som man inte har orkat med på
  grund av för stor arbetsbelastning. Det har medfört att hela styrelsen nu i 11 timman arbetar
  med att försöker rädda dessa seglingar vilket är viktigt för vår klubb. Tyvärr har KSSS flyttat
  SM i havskappsegling 4 juni från Nynäshamn till Sandhamn och anledning skulle vara att vårt
  engagemang inte varit tillräckligt. Bara det är en stor prestigeförlust för klubben. Jag vädjar
  till alla medlemmar som har möjlighet att hjälpa till med att vara funktionärer med de tre
  resterande tävlingarna tid 26 aug-till 28aug och den 4 sep- 7 sep . Vi behöver också följebåtar
  till samma tider. Som funktionär har du ersättning med 50 kr i timman från klubben, vi
  ersätter naturligtvis den bensin som går åt om ni lånar ut er båt. Anmäl er till Titti på
  info@nhss.info
 • Seglingar som skall genomföras är: 26-28 aug Internationellt SM för J70.Moderna
  kappseglingsbåtar med genacker.
  26-28 aug Internationellt SM för A22. Långa smala båtar klassiska.
  4- 7 sep Nordiskt Mästerskap för F18 . Katamaraner som är 18 f
 • Har ni några möbler som ni vill bli av med ta en bild på dom och skicka till Titti NSS
  info@nhss.info. Vi behöver möbler till det nya huset både utvändigt och invändigt.
  Jag önska alla medlemmar en trevlig sommar.
  Jerry Larsson
  Ordförande Nynäshamns Segelsällskap