FÖRARINTYG FÖR NSS MEDLEMMAR

Nu startar vi en ny förarintygskurs!
Efter avslutad utbildning finns det möjlighet att ta förarintygsexamen.
Förarintyget ger dig grundläggande kunskaper i navigation, sjövett och säkerhet.
I utbildningen ingår bland annat praktiskt sjökortsarbete och metoder för navigering, sjömanskap, miljö och säkerhet.
För att vi ska kunna köra igång kursen krävs minst 15 personer.
Datum: Söndagskvällar: 30 oktober, 6 november, 13 november, 20 november, 27 november
Tid: 17.00 till 20.00 i nya klubbhuset
Examinationsdatum: 4 december
Kostnad: 1875 kr/person för medlem
Litteratur: 518 kr/person
Examinationskostnad: 625 kr/person (erläggs direkt till examensförrättare, Swish eller kontant)
Kursledare: Anders Lindberg
Anmälan sker till: annika.kurtsson@nhss.info senast 24 oktober