Nu finns pärmen med listor inför höstens torrsättningar tillgänglig.

Pärmen ligger vid anslagstavlan i grå klubbhuset.

Se till att boka i god tid så det inte blir fullt sista dagen. 30/10 är absolut sista dagen för upptagning.

När det gäller var din båt kommer placeras vid torrsättning så kan den bli placerad på det
nya varvsområdet.

Om du har biocidfärg på din båtbotten så behöver du borsttvätta innan upptagning. Var båten placeras bestäms av hur det ser ut på varvet när båten tas upp, innan dess kan vi inget säga.

Varvskommitten