Information om bottentvätt inför höstens torrsättning

För att för att undvika förorening av marken på nya varvsplan kommer inga båtar med biocidbottenfärger som blir uppställda där få tvättas på land. Ni som har båtar med biocidfärger får tvätta av botten innan upptagning, tex genom att använda kommunens borstbottentvätt. Mer info och för tidsbokning hittar ni här: Båtbottentvätt – Nynäshamns kommun (nynashamn.se)

Färger med biocider innehåller ett eller flera verksamma ämnen, t ex koppar.
Innehåller din båts bottenfärg koppar är det alltså en biocidfärg

NSS plan för båtbottenfärger

Att hålla båtens skrov rent med hjälp av giftig båtbottenfärg är en vanlig metod bland båtägare. Men många bottenfärger fungerar genom att långsamt läcka ut gifter för att hindra organismer från att sätta sig fast på båtbotten. Problemet är att gifterna fortsätter vara verksamma när de hamnar i vattnet utanför båten, där de skadar många andra alger och djur. Målning, hantering och borttagning av giftig bottenfärg är också ett hälsoproblem för båtägare. Se kort informationsfilm här: Ren botten (textad) – YouTube

Detta med bottenfärger är en oerhört viktig fråga, där kommuner kommer ställa hårdare krav framöver. I Åkersberga kommun kräver de att båtklubbarna sanerar marken på sitt varvsområde. För att ligga steget före och se till att vi inte hamnar i en sådan situation jobbar nu styrelsen för att ta fram ett förslag på hur vi kan fasa ut giftiga bottenfärger från klubben och erbjuda alternativa lösningar. Vi utreder tex att investera i en egen borstbottentvätt som gör att man slipper måla botten helt och hållet. Det är en ganska dyr investeringen, men vi planerar att söka LOVA-bidrag, vilket kan ge upp till 80% stöd. Vi kommer på medlemsmötet den 18 oktober informera mer om detta.