KUSTSKEPPARINTYG

Nu har du som har förarbevis möjlighet att ta kustskepparintyg. Det är en fortsättningskurs och du måste ha förarbevis för att få intyg. Efter avslutad utbildning finns det möjlighet att ta kustskepparexamen.

Kustskepparintyg är ett intyg för fritidsbåt som intygar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i såväl skyddade som oskyddade farvatten.

Kustskepparintyg medför behörighet att föra fritidsskepp med en längd om 12 meter eller mer i kombination med en bredd om 4 meter eller mer, enligt kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar.

För att vi ska kunna köra igång kursen krävs ca 10 personer.

Kursen går på söndagar vid 4 tillfällen. Examenstillfälle går separat efter era önskemål. 

Tid                                                          18.00 till 21.00 i grå klubbhuset
Datum                                                    Söndagskvällar: 16 april, 23 april, 7 maj, 14 maj
Kostnad                                                  1625 kr/person               
Litteratur                                                ca 500 kr/person

Examinationskostnad                           625 kr inkl moms/person, 150 kr för ett ”körkort” från NFB, Nämnden för båtliv

Kursledare                                             Anders Lindberg

Anmälan                                                sker till info@nhss.info senast 27 mars

Frågor: maila till annika.kurtsson@nhss.info