inaktuell – Kustskeppare kurs

KUSTSKEPPARINTYG
Nu har du som har förarbevis möjlighet att ta kustskepparintyg. Det är en fortsättningskurs och du måste ha förarbevis för att få intyg. Efter avslutad utbildning finns det möjlighet att ta kustskepparexamen.
Kustskepparintyg är ett intyg för fritidsbåt som intygar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i såväl skyddade som oskyddade farvatten.
Kustskepparintyg medför behörighet att föra fritidsskepp med en längd om 12 meter eller mer i kombination med en bredd om 4 meter eller mer, enligt kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar.
För att vi ska kunna köra igång kursen krävs ca 10 personer.
Kursen går på söndagar vid 4 tillfällen. Examenstillfälle går separat efter era önskemål.
Tid 18.00 till 21.00 i grå klubbhuset
Datum Söndagskvällar: 3 april, 10 april, 24 april,
8 maj
Kostnad 1625 kr/person
Litteratur ca 500 kr/person
Examinationskostnad 625 kr inkl moms/person, 150 kr för ett ”körkort” från NFB, Nämnden för båtliv
Kursledare Anders Lindberg

Anmälan sker till info@nhss.info senast 27 mars

Frågor: maila till annika.kurtsson@nhss.info