XRF-mätning genomförd

Med början på fredagen och helgen den 23-25 mars var Happy Boat AB med Britta och Göran Eklund på NSS varvsområde och XRF-mätte flertalet båtar som står uppställda. Mätningen genomfördes som ett första steg i syfte att ge NSS en bild av vilka eventuella miljögifter som finns i bottenfärgerna på båtarna och i enlighet med beslutet vid medlemsmötet 2018-03-07 (se tidigare utskick per mejl).

HappyBoat_BE_04

En rapport väntas inom några veckor med det sammanställda resultatet, och därefter kommer NSS miljöarbetsgrupp att ta fram individuella mätprotokoll för varje båt som kommer att skickas till båtägarna.

I samband med att varvskommittén hade möte på söndagseftermiddagen den 25/3 fick vi en kort presentation från Britta och Göran om bottenfärgsproblematiken i stort och hur XRF-mätningen går till, samt vad resultaten kan användas till. Däremot gick man inte in på enskilda resultat från mätningen hos NSS utan vi får vänta på rapporten som kommer när man kvalitetssäkrat mätvärdena och gjort en sammanställning. Det enda man kunde säga är att vi inte tycks sticka ut varken uppåt eller neråt avseende de förbjudna tennbaserade färgerna där deras erfarenhet är att på en normal båtklubb har 10-20% av båtarna dessa färger kvar, och behöver därmed saneras.

När rapporten kommit till NSS miljöarbetsgrupp kommer den att föredras för styrelsen med förslag på hur vi ska kunna hjälpa de båtägare som behöver sanera. Berörda båtägare kommer att kontaktas i särskild ordning.

I övrigt arbetar miljöarbetsgruppen med informationsinhämtning och upprättande av en projektplan som syftar till att minska användningen av biocidfärger över lag. Många medlemmar har visat ett stort intresse för att byta till någon miljövänlig metod istället för biocidfärgerna, och vi arbetar för att kunna presentera olika alternativ, inte minst avseende kostnad och arbetsinsats för den enskilde båtägaren.

Se även miljöarbetsgruppens sidor under MEDLEM -> MILJÖ på huvudmenyn.