Vill du arbeta av din arbetsplikt?

Vi behöver hjälp vid fiket i Gamla klubbhuset under sjösättningarna, och vid NSS-dagen.
Sjösättningsfiket börjar den 20/4 och tiden är 09.00 – 16.30. NSS-dagen är den 13/4.

Lista finns på anslagstavlan i nya klubbhuset, där kan du skriva in dig på vilket datum som passar dig.