Varvskommittén

Varvskommittén vald vid årsmötet den 24 mars 2021

Varvskommitténs ledamöter

Ordförande:
Sven-Erik Wingmyr
Mobil: 070-214 33 50
Mail: sven-erik.wingmyr[at]nhss.info

Ledamöter:
Jan Berggren
Mobil 076-114 98 32
Mail: jan.berggren[at]nhss.info

Per Gillfjärd
Mobil: 070-758 11 54
Mail: per.gillfjard[at]nhss.info

Om du är intresserad av att bidra i varvskommitténs verksamhet är du välkommen att kontakta varvskommitténs ordförande eller någon av ledamöterna. Enklast är om du skriver ett mejl till varv[at]nhss.info.

Utöver kommittéledamöterna medverkar följande medlemmar i verksamheten utan att vara ledamöter beslutade av årsmötet:
(Namnen publiceras först efter att medlemmen medgivit publicering. Fler namn kan förväntas med tiden.)

Sjö- och torrsättningar:
Jan Ahlberg
Hans Hammarsten
Fredrik Ortschikowski
Rolf Pettersson

Teknik och underhåll:
Dan Kimblad
Sven Kimblad

Arbetsgrupp Borsttvätt:
Kjell Andersson

Arbetsgrupp Ökad säkerhet:
Ulf Ahlsén
Inge Älvestam