Varv

Kartor och skisser

Kartor och skisser över Hamn, bryggor och varv finns här

Varvskommitténs medlemmar

Ordförande:
Anders Pettersson
Mobil: 070-239 15 27
Mail: anders.pettersson[at]nhss.info

Ledamöter:
Kjell Andersson
Mobil 072-741 41 51
Mail: kjell.andersson[at]nhss.info

Rickard Björkman
Mobil: 070-683 09 03
Mail: rickard.bjorkman[at]nhss.info

Magnus Grabler
Mobil: 070-719 00 10
Mail: magnus.grabler[at]nhss.info

Christer Kamb
Mobil: 076-578 55 83
Mail: christer.kamb[at]nhss.info

Kurt Lind
Mobil: 070-233 41 53
Mail: kurt.lind[at]nhss.info

Christer Sundin
Mobil: 070-373 22 82
Mail: christer.sundin[at]nhss.info

Sven-Erik Wingmyr
Mobil: 070-214 33 50
Mail: sven-erik.wingmyr[at]nhss.info

Några rader om varvet

 • NSS har plats för ca 300 båtar
 • I klubbhuset finns kök, för de som vill laga/värma sin mat. En lokal att äta i samt toaletter.
 • Varvet består av ett flertal varvsplaner.
 • Det är båtens typ och storlek som avgör på vilken plan som båten kommer att ligga på. Men  vatten och el finns framdraget till alla planer.
 • För att underlätta hanteringen av gamla batterier, olja mm så har NSS en EGEN miljöstation.
 • I GOD TID, får de medlemmar som har varvsplats, en tid och dag för upptagningen.
 • Upptagning och sjösättning sker både vardagar, lördagar samt söndagar.
 • Sjösättning bokas genom kansliet minst en vecka i förväg.

Hur ska pallning och bockar se ut för att passa båtvagnen.

 • Höjden på pallningen är 30 – 35 cm. över marken.
 • Bredden ej över 25 cm. Med bredd menas i det här fallet, den del som sticker ut åt styrbord och babord utanför kölen. För att få till det här på ett enkelt vis, kommer här ett förslag.
  • Ta en bräda med måtten 2 x 6 tum (5×15 cm). Kapa till 7 st. bitar, med en längd av 25 cm. Det här blir den främre pallningen.
  • Till den bakre pallningen. Ta en bräda med måtten 2 x 10 tum (5x25cm). Kapa 7 st. bitar med en längd av 25 cm.
  • Samt kapa till bitar med mått enligt ovan men bara 1 tum tjocka. Det är bra att ha för att få båten att ligga i våg.
  • En del båtägaren vill ha en lång bräda  på marken, för att trava pallningen på. Där  blir det bra med en 10 tum: s (25cm) bräda.
 • För motorbåtar gäller följande. Bockarna ska ha en höjd på ca. 45 cm