Vaktlistor uppdaterade from 2016-09-27

Nu finns nya vaktlistor att ladda ner med påfyllda vakter tom 16 november 2016