Väderutsikter inför tävlingen

31

Vädret skulle bli båsigt och soligt, vilket stämde utmärkt.