Utbildning

Utbildningskommitténs medlemmar

Ordförande:
Annika Kurtsson
Tel: 070-368 21 06
Mail: annika.kurtsson[at]tele2.se

Ledamot:
Hans Lidman
Tel: 070-279 93 03
Mail: hans.lidman[at]nynas.com

Ledamot:
Jerry Larsson
Tel: 070-732 32 30
Mail: jerrysaillarsson[at]gmail.com

Ledamot:
Per Jonsson
Tel: 073- 590 71 79

Ledamot:
Magnus Larsson
Tel: 070-658 68 58
Mail: magnus.larsson[at]jarowski.se

Ledamot:
Jan Hammarbäck
Tel: 073-621 50 67

Ledamot: 
Patrik Nilsson
Tel: 076-125 96 51

Ledamot: 
Johan Blomqvist (ny 2019)