Torrsättningsfik Oktober

 

Vi önskar att fler medlemmar ställer upp och håller vårt torrsättningsfik öppet på helgerna under oktober. Utförda timmar kan dras av som arbetsplikt. Lista för anmälan finns på anslagstavlan vid kansliet. Fiket är mycket uppskattat och är en fin samlingspunkt för alla medlemmar. Varmt välkomna!