Torrsättning 2017

Nu finns bokningslistorna för torrsättningarna hösten 2017 tillgängliga hos kansliet.

Medlem bokar ett datum och senast två dagar innan aktuell torrsättning meddelas vilken tid man tilldelats av varvskommittén.

Se vidare den instruktion med datumöversikt som sitter först i bokningspärmen.