Tävlingskommittén

Tävlingskommittén ansvarar för sällskapets externa tävlingsverksamhet.

Tävlingskommitténs vision:
  • Social knutpunkt
  • Påverka klubbens ekonomi positivt
  • Ge klubben ett positivt renommé
  • Deltagarna skall ha roligt
  • Självförsörjande tävlingsorganisation
Tävlingskommitténs mål:
  • 2-3 regattor per år, fler klasser med många deltagare, större evenemang
  • Samverkan med övriga kommittéer
  • Utbilda minst en funktionär per år
  • Genomföra professionella arrangemang
Tävlingskommitténs medlemmar

Ordförande:
Gunilla Djupfeldt
Mail: gecco3933@gmail.com

Ledamot:
John Holm
Mail: johnbholm@gmail.com

Ledamot:
Lotta Fernros
Mail:  lottafe.nhss@gmail.com

Ledamot:
Jesper Kjellerås