Tävlingskommittén (utgått 2019)

Tävlingskommittén ansvarade fram till årsmötet 2018-12-12 för sällskapets externa tävlingsverksamhet. Externa tävlingar genomförs numera som projekt, och projektansvarig är nedan personer från den avgående kommittén.

Projektansvariga för tävlingar

Gunilla Djupfeldt
Mail: gecco3933@gmail.com

John Holm
Mail: johnbholm@gmail.com

Lotta Fernros
Mail:  lottafe.nhss@gmail.com

Jesper Kjellerås