Styrelse & Ansvariga 2019-2020

Styrelsen vald vid årsmötet den 12 dec 2018

Ordförande: (nyval 2 år)
Jerry Larsson
Tel: 070-732 32 30
Mail: chairman[at]nhss.info
Vice ordförande: (fyllnadsval 1 år (2 år))
Mats Tellefors
Tel: 072-728 33 35
Mail: mats.tellefors[at]nhss.info
Kassör: (fyllnadsval 1 år (2 år))
Pia Petersson
Tel: 070-287 15 73
Mail: finans[at]nhss.info
Sekreterare: (nyval 2 år)
Patrik Nilsson
Tel: 076-125 96 51
Mail: sekreterare[at]nhss.info
Ledamöter:

Varvskommittéen
Anders Pettersson (nyval 1 år)
Tel: 070-239 15 27
Mail: anders.pettersson[at]nhss.info

Hamnkommittén
Jan Svensson (omval 1 år)
Mobil: 070-582 11 27
Mail: hamn[at]nhss.info

Klubbkommittén
Birgitta Sandberg (omval 1 år)
Tel: 073-852 19 67
Mail: klubb[at]nhss.info

Utbildningskommittén
Annika Kurtsson (omval 1 år)
Tel: 070-368 21 06
Mail: annika.kurtsson[at]nhss.info

Kanotkommittén
Fredrik Wolf (omval 1 år)
Tel: 076-907 02 87
Mail: kanot[at]nhss.info

Fastighetskommittén
Stig Ericson (omval 1 år)
Mail:

Revisor:
Kerstin Bälter Collin
Tel: 070-602 32 30
Mail: kerstin.balter[at]bredband.net

Revisor:
vakant

Revisor suppl.
Christer Johansson
tel: 070-633 94 39

Revisor suppl.
Håkan Rydin
Tel: 08-520 413 41

Valnämnden:
Lennart Hägre (sammankallande)
Tel: 070-732 32 33
Mail: Lennart.hagre[at]outlook.com

Christer Björn

Tommie Hellgren

Per Gillfjärd

Veronica Lindgren