Styrelse & Ansvariga 2017

Styrelsen vald vid årsmötet den 7 dec 2016

Ordförande: 2 år
Stefan Korell
Tel: 070-667 90 94
Mail: stefan.korell[at]telia.com
Vice ordförande: 1 år (2 år)
Mats Jannering
Tel: 073-383 90 62
Mail: mats[at]jannering.se
Kassör: 1 år (2 år)
Janet Bergqvist
Tel: 070-675 30 20
Mail: janet.bergqvist[at]telia.com
Sekreterare: 2 år
Pia Petersson
Mail: pia.petersson50[at]gmail.com
Tel: 070-287 15 73
Ledamöter: (1 år)

Lacka-kommittén
Fredrik Sporrong
Tel: 070-366 54 75
Mail: fredriksporrongfca[AT]gmail.com

Varvs-kommittéen
Rickard Björkman
Tel: 070-683 09 03
Mail: rickard[at]rymdpost.se
Mail: varv[at]nhss.se

Hamn-kommittén
Jan Svensson
Mobil: 070-582 11 27
Mail: hamn[at]nhss.se

Klubb- och Informationskommittén
Birgitta Sandberg
Tel: 073-852 19 67
Mail: birgittasandberg[at]gmail.com

Utbildnings-kommittén
Annika Kurtsson
Tel: 070-368 21 06
Mail: annika.kurtsson[at]tele2.se

Kanot-kommittén
Fredrik Wolf
Tel: 076-907 02 87
Mail: fredrikwolf[at]gmail.com

Tävlings-kommittén
Gunilla Djupfeldt
Tel: 070-233 21 26
Mail: gecco3933[at]gmail.com

Fastighetskommittén
Lars Broger
Mail: lars.broger[at]comhem.se

Revisor:
Johan Westin

Revisor:
Kerstin Bälter Collin
Tel: 070-602 32 30
Mail: kerstin.balter[at]bredband.net

Revisor suppl.
Christer Johansson
tel: 070-633 94 39

Revisor suppl.
Håkan Rydin
Tel: 08-520 413 41

Valnämnden:
Jerry Larsson (sammankallande)
Tel: 070-732 32 30
Mail: jerry.sail[at]glocalnet.net

Lennart Hägre
Tel: 070-732 32 33
Mail: Lennart.hagre[at]outlook.com

Michael Björskiöld

Erik Bobo Engren
Tel: 070-811 69 10
Mail: webmaster[at]nhss.se

Johan Hedlund
Tel: 070-731 54 52
Mail: k66hedlund[at]gmail.com

Besiktningsmän:
Stefan Svensson
Mobil: 0766-48 06 12
Mail: stefan.svensson[at]sodertalje.se

Vakant