Styrelse & Ansvariga 2020

Styrelsen vald vid årsmötet den 2 mars 2020

Ordförande: (1 år kvar)
Jerry Larsson
Tel: 070-732 32 30
Mail: chairman[at]nhss.info
Vice ordförande: (nyval 2 år)
Per Jonsson
Tel: 073-590 71 79
Mail: (saknas)
Kassör: (nyval 2 år)
Fredrik Wolf
Tel: 076-907 02 87
Mail: finans[at]nhss.info
Sekreterare: (1 år kvar)
Patrik Pozzolini
Tel: 076-125 96 51
Mail: sekreterare[at]nhss.info
Ledamöter:

Fastighetskommittén
Stig Ericson (omval 1 år)
Tel: 073-064 43 35
Mail: (saknas)

Hamnkommittén
Jan Svensson (omval 1 år)
Mobil: 070-582 11 27
Mail: hamn[at]nhss.info

Kanotkommittén
Börje Svedman (nyval 1 år)
Tel: 070-676 37 15
Mail: kanot[at]nhss.info

Klubbkommittén
Birgitta Sandberg (omval 1 år)
Tel: 073-852 19 67
Mail: klubb[at]nhss.info

Lacka- Hamnfogde
Christine Titti Björnsdotter (nyval 1 år)
Tel: 073-708 10 04

Miljökommittén
Christer Björn (nyval 1 år)
Tel: 070-543 02 23
Mail: miljo[at]nhss.info

Utbildningskommittén
Annika Kurtsson (omval 1 år)
Tel: 070-368 21 06
Mail: annika.kurtsson[at]nhss.info

Varvskommittéen
Anders Pettersson (omval 1 år)
Tel: 070-239 15 27
Mail: varv[at]nhss.info

Revisorer:
Kerstin Bälter Collin (omval 1 år)
Tel: 070-602 32 30
Mail: kerstin.balter[at]bredband.net

Olle Roback (omval 1 år)
Tel: (saknas)
Mail: (saknas)

Revisorssuppleanter
Johan Westin (nyval 1 år)
Tel: (saknas)
Mail: (saknas)

Valnämnden:
Lennart Hägre (sammankallande, omval 1 år)
Tel: 070-732 32 33
Mail: lennart.hagre[at]outlook.com

Per Gillfjärd (omval 1 år)
Tel: (saknas)
Mail: per.gillfjard@nhss.info

Veronica Lindgren (omval 1 år)
Tel: (saknas)
Mail: (saknas)

Mats Tellefors (nyval 1 år)
Tel: (saknas)
Mail: (saknas)