Styrelse & Ansvariga 2021

Styrelsen vald vid årsmötet den 24 mars 2021

Ordförande: (omval 2 år)
Jerry Larsson
Tel: 070-732 32 30
Mail: chairman[at]nhss.info
Vice ordförande: (fyllnadsval 1 år)
Pia Petersson
Kassör: (1 år kvar)
Fredrik Wolf
Tel: 076-907 02 87
Mail: finans[at]nhss.info
Sekreterare: (omval 2 år)
Patrik Pozzolini
Tel: 076-125 96 51
Mail: sekreterare[at]nhss.info
Ledamöter:

Fastighetskommittén
Stig Ericson (omval 1 år)
Tel: 073-064 43 35

Lacka- Hamnfogde (del av Fastighetskommittén)
Christine Titti Björnsdotter (nyval 1 år)
Mail: info@nhss.info

Hamnkommittén
Jan Svensson (omval 1 år)
Mobil: 070-582 11 27
Mail: hamn[at]nhss.info

Kanotkommittén
Börje Svedman (omval 1 år)
Tel: 070-676 37 15
Mail: kanot[at]nhss.info

Klubbkommittén
Birgitta Sandberg (omval 1 år)
Tel: 073-852 19 67
Mail: klubb[at]nhss.info

Miljökommittén
Christer Björn (omval 1 år)
Tel: 070-543 02 23
Mail: miljo[at]nhss.info

Tävlingskommittén
Vakant (nyval 1 år)

Utbildningskommittén
Annika Kurtsson (omval 1 år)
Tel: 070-368 21 06
Mail: annika.kurtsson[at]nhss.info

Varvskommittéen
Sven-Erik Wingmyr (nyval 1 år)
Mail: varv[at]nhss.info

Revisorer:
Kerstin Bälter Collin (omval 1 år)
Tel: 070-602 32 30
Mail: kerstin.balter[at]bredband.net

Olle Roback (omval 1 år)

Revisorssuppleanter
Johan Westin (omval 1 år)

Valnämnden:
Lennart Hägre (sammankallande, omval 1 år)
Tel: 070-732 32 33
Mail: lennart.hagre[at]outlook.com

Per Gillfjärd (omval 1 år)
Mail: per.gillfjard@nhss.info

Christine Björnsdotter (nyval 1 år)
Mail: info@nhss.info

Kjell Zettergren (nyval 1 år)

Lotta Lundén (omval 1 år)