Smörpundet renoveras våren 2018

Smörpundet är inte längre vad det har varit. I dag så är det inte längre säkert att använda, det är gammalt fundament och slitet bryggdäck.

Det gamla bryggdäcket och fundamentet kommer att rivas och det blir en ny utformning den gamla ”vaktstugan” tas bort. Under våren 2018 så kommer det att få ett nytt fundament för bryggdäck samt att det blir ett nytt bryggdäck.

Renoveringen kommer att vara klar till slutet av april 2018, hur det blir med båtplaster i framtiden är ej klart.

// Hamnkommittén

Smörpundet i dag