Sjösättningsincident slutar väl

Som många av er känner till var vi med om en incident i samband årets första sjösättning.

I korthet kan man beskriva händelsen såhär; en segelbåt på väg ned för backen mot rampen höll på att välta ut över den plan där det idag ligger mest motorbåtar. Händelsen uppkom troligen genom en kombination av att hjulparet på vagnen låg precis utanför asfaltskanten samt att marken ovanför en av vattenposterna har blivit underminerad.

Tack vare rådiga personer ur Varvskommittén, medlemmar m fl på plats kunde båten säkras upp med stöttor så att vi med hjälp av två kranar återigen kunde få ekipaget på plats och båten kunde sjösättas som planerat.

Ett stort tack och mycket beröm till alla inblandade.

Som förening måste vi dra slutsatser av händelsen och agera. Som ni som medlemmar känner till investerar vi mycket tid och pengar i att utveckla och anpassa klubben till dagens krav och önskemål för ett aktivt båtliv. Båtarna har blivit mycket större de senaste 20 åren och vi har anpassat vår utrustning därefter. Vi kan såhär i efterhand konstatera att backen (upp till varvsplanerna) inte har fått samma utveckling som resten av sjösättningssystemet och den måste nu prioriteras.

Jag vill återigen rikta stort beröm och tacksamhet till alla på plats. Ni gjorde ett fantastiskt jobb och det är i sådana här svåra situationer som genuin kunskap, sinnesnärvaro och en fungerande organisation blir så viktigt för att allt skall sluta väl.

Fredrik Hedlund
Ordförande NSS