Sjösättning 2019

Nu finns bokningslistorna för sjösättningen våren 2019 i en pärm hos kansliet.

Medlem/båtägare bokar ett datum, och senast två dagar innan sjösättningen meddelar varvskommittén vilken tid man tilldelats.

Med anledning av att många båtägare ska sanera bottenfärgen på sina båtar har styrelsen fattat följande beslut (se protokoll från 2019-02-13, § 987):

Sjösättningsperioden våren 2019 förlängs att pågå t.o.m. 2019-06-30 för att underlätta för de medlemmar som sanerar sina båtar från biocidfärg, dvs. en förlängning med en månad jämfört med ordinarie sjösättningsperiod.

Varvskommittén ges i uppdrag att anordna minst ett sjösättningstillfälle per vecka under juni 2019 enligt rutin som gäller för ordinarie sjösättningsperiod 2019-04-20 till 2019-05-30.

För de som har tvingande sanering p.g.a. förekomst av tenn eller hög (>5000 µg/cm2) kopparhalt, eller som frivilligt sanerar sin båt från biocidfärg och byter till biocidfri bottenfärg, ska det inte utgå någon sommarvarvsavgift för perioden 2019-06-01 till 2019-06-30.

Se vidare den instruktion med datumöversikt som sitter först i pärmen.