Sjö- och torrsättning

Sjösättning 2018

Nu finns bokningslistorna för sjösättning våren 2018 i en pärm hos kansliet.

Medlem/båtägare bokar ett datum, och senast två dagar innan aktuell sjösättning, meddelas vilken tid man tilldelats av varvskommittén.

Se vidare den instruktion med datumöversikt som sitter först i pärmen.

Sjösättningsmetod 2018:

– Sjösättningar enligt NSS/Varv sjösättningsplan genomförs med klubbens Roodbergvagn.
– Båtägare som önskar sjösättning med annan typ av vagn eller kran bokar detta själva hos entreprenören.

Bokning av sjösättning med Roodbergvagnen:
– Båtägaren bokar önskat datum i listorna i denna pärm, eller genom att kontakta NSS kansli. Obs! Båtägaren kan inte boka tid, utan endast datum.
– Båtägare vars båt står bakom annans båt ska själv förvissa sig om att Roodbergvagnen kan komma fram önskat datum.
– Båtägare som vet med sig att Roodbergvagnen behöver vara utrustad med kölslingsbalken markerar med ett ”X” i kolumnen ”Kölsling”.
Detta gäller främst träbåtar som kan behöva extra lyftkraft under kölstocken.
– Båtägare som vet med sig att Roodbergvagnen behöver vara utrustad med förlängningsbitarna under lyftplattorna markerar detta med ett ”X” i kolumnen ”X-höjd”. Detta gäller främst segelbåtar med ett djupgående på >2 m.

Tilldelning av tider:
– Tre dagar innan aktuellt datum tas bokningslistan bort ur bokningspärmen. Tider fördelas av varvskommittén utifrån båtens placering och behov av tilläggs- utrustning på Roodbergvagnen.
– Senast två dagar innan aktuellt sjösättningsdatum meddelas båtägarna hur tiderna fördelats via mejl till den adress som meddelats NSS kansli sedan tidigare. Sjösättningsschemat kommer även att publiceras på NSS hemsida.

På sjösättningsdagen:
– Kom ihåg att vara på plats en timme före bokad sjösättningstid tillsammans med en medhjälpare, och kontakta sjösättningsledaren för instruktioner.
– Efter sjösättningen ska stöttorna ställas ihop av medlemmen. Topparna ska inte förvaras på stöttorna utan får omhändertas av medlemmen på annat sätt. NSS/Varv ombesörjer flytt av stöttorna med traktor till uppställningsplatsen under sommaren.

Betalning:
– Sjösättningar med NSS/Varv och Roodbergvagnen faktureras av NSS kansli.
– Sjösättningar med extern entreprenör betalas enligt överenskommelse mellan båtägaren och entreprenören.

Torrsättning 2017

Torrsättningsplan 2017 – Instruktion

Torrsättningsmetod:
– Torrsättningar enligt NSS/Varv torrsättningsplan genomförs med klubbens Roodbergvagn.
– Båtägare som önskar torrsättning med annan typ av vagn, t.ex. med Nynäs Marins traktorvagn, bokar detta själva hos entreprenören.

Bokning av torrsättning:
-Båtägaren bokar önskat datum i listorna i denna pärm, eller genom att kontakta NSS kansli. Vänligen observera, båtägaren kan ej boka tid, utan endast datum.
– Tre dagar innan aktuellt datum tas bokningslistan bort ur bokningspärmen. Tider fördelas av varvskommittén utifrån önskad sjösättningsperiod, om riggen är kvar på båten samt behov av extra utrustning på Roodbergvagnen.

Ny rutin för tilldelning av tider:
– Senast två dagar innan aktuellt torrsättningsdatum meddelas båtägarna hur tiderna fördelats via mejl till den adress som meddelats NSS kansli sedan tidigare. Torrsättningsschemat kommer även att publiceras på hemsidan.
– Båtägare med segelbåt som kommer att torrsätta med riggen på ska markera med ett ”X” i kolumnen ”Rigg på” för att underlätta planeringen av var på varvsområdet respektive båt ska ställas upp.
– Båtägare som vet med sig att Roodbergvagnen behöver vara utrustad med förlängningsbitarna under lyftplattorna markerar detta med ett ”X” i kolumnen ”X-höjd”. Detta gäller främst segelbåtar med ett djupgående på >2 m.
– Båtägare som vet med sig att Roodbergvagnen behöver vara utrustad med kölslingsbalken markerar med ett ”X” i kolumnen ”Kölsling”. Detta gäller främst träbåtar som kan behöva extra lyftkraft under kölstocken.
– För att möjliggöra en optimal placering av båtarna på varvsområdet är det önskvärt att båtägaren anger med ett ”X” en av tre sjösättningperioder (15-30/4, 1-15/5 eller 16-31/5) våren 2017.

Torrsättning:
– Inför torrsättningen kommer varvskommittén att lyfta fram stöttorna med traktor till uppställningsplatsen.
– Båtägaren ansvarar för att toppar och säkringskedjor till stöttorna samt lämpligt markunderlägg finns tillgängligt.
– Båtägaren och en medhjälpare ska vara på plats minst en timme före bokad upptagningstid. Kontakta torrsättningsledaren för information om uppställningsplatsen och avstämning om genomförda förberedelser.

Betalning:
– Torrsättningar med NSS/Varv och Roodbergvagnen faktureras av NSS kansli.
– Torrsättningar med extern entreprenör betalas enligt överenskommelse mellan båtägaren

Sjö- och torrsättningssystemet

På årsmötet beslutades att köpa in en hydraulvagn av fabrikat Roodberg för att ersätta både mobilkranar och Nynäs Marin.

Vagnen är nu hemma och tagen i bruk på varvet. Vi har sjösatt ett antal båtar och det har fungerat smidigt och båtägarna har varit nöjda och tycker att säkerheten höjts rejält mot dom osäkra mobilkranslyften.

Roodbergvagnen kommer att fasas in på varvet enligt nedan.

Våren 2014 sjösätts alla mobilkransbåtar med vagnen och torrsätts på samma sätt hösten 2014.
Avtalet med Nynäs Marin gäller tom hösten 2014 så dom båtar som normalt går med Kjelle sjö och torrsätts som vanligt under 2014.
From våren 2015 körs alla båtar i NSS regi med Roodbergvagnen och detta medför en del förändringar.
Samtliga båtar som tas upp hösten 2014 måste anpassa pallning och stöttning för att kunna sjösättas av Roodbergvagnen våren 2015. Det är framförallt båtar med egna vagnar och vaggor som berörs mest (ej trailerbåtar).
När systemet är fullt integrerat och alla båtar har kompatibel stöttning räknar vi med 15 minuter/ båt vid sjösättning och 30 minuter vid torrsättning. Samt att alla båtar bokar sjösättning själva from våren 2015.

Det är ca 100 båtar på varvet som måste byta pallning och behöver köpa stöttor typ Seaquip/Tyresö.
Tanken är att vi gör ett kollektivt inköp där NSS tar första fakturan och vidarefakturerar respektive medlem.
Det handlar om ca 550-600 stöttor totalt. Det innebär förmodligen en direktleverans i container direkt från Seaquips fabrik i Kanada. Berörda båtägare kommer att via mail få ett erbjudande under maj månad. Leverans är tänkt att ske under slutet av augusti.
Samtliga NSS medlemmar kan naturligtvis vara med på inköpet, men får man inget brev får man gärna kontakta mig.

Sjö- och torrsättning med Roodbergvagnen är naturligtvis frivilligt men NSS kommer inte att teckna avtal med extern leverantör from våren 2015 förutom ett 10 tal båtar i A och B-skjulet.

Vagnen har dessutom gjort att vi kunnat ta i bruk den nya varvsplanen ovanför stora planen samt att vi fyller ut att antal luckor då vi kan ställa båtarna mer flexibelt.

M.V.H och trevlig båtsommar
Rickard Björkman
Ordförande NSS Varvskommitte
Tel 070-6830903
mail: varv[at]nhss.se