Sjö- och torrsättning

Torrsättning 2019

Nu finns bokningslistorna för torrsättning hösten 2019 i en pärm hos kansliet.

Medlem/båtägare bokar ett datum, och senast två dagar innan sjösättningen meddelar varvskommittén vilken tid man tilldelats.

Se även den instruktion med datumöversikt som sitter längst fram i pärmen.

Sjösättning 2018

Nu finns bokningslistorna för sjösättning våren 2018 i en pärm hos kansliet.

Medlem/båtägare bokar ett datum, och senast två dagar innan aktuell sjösättning, meddelas vilken tid man tilldelats av varvskommittén.

Se vidare den instruktion med datumöversikt som sitter först i pärmen.

Sjösättningsplan (gäller fr.o.m år 2018):

Sjösättningsmetod:

 • Sjösättningar enligt NSS/Varv sjösättningsplan genomförs med klubbens Roodbergvagn.
 • Båtägare som önskar sjösättning med annan typ av vagn eller kran bokar detta själva hos entreprenören.

Bokning av sjösättning med Roodbergvagnen:

 • Båtägaren bokar önskat datum i listorna i denna pärm, eller genom att kontakta NSS kansli. Obs! Båtägaren kan inte boka tid, utan endast datum.
 • Båtägare vars båt står bakom annans båt ska själv förvissa sig om att Roodbergvagnen kan komma fram önskat datum.
 • Båtägare som vet med sig att Roodbergvagnen behöver vara utrustad med kölslingsbalken markerar med ett ”X” i kolumnen ”Kölsling”.
  Detta gäller främst träbåtar som kan behöva extra lyftkraft under kölstocken.
 • Båtägare som vet med sig att Roodbergvagnen behöver vara utrustad med förlängningsbitarna under lyftplattorna markerar detta med ett ”X” i kolumnen ”X-höjd”. Detta gäller främst segelbåtar med ett djupgående på >2 m.

Tilldelning av tider:

 • Tre dagar innan aktuellt datum tas bokningslistan bort ur bokningspärmen. Tider fördelas av varvskommittén utifrån båtens placering och behov av tilläggs- utrustning på Roodbergvagnen.
 • Senast två dagar innan aktuellt sjösättningsdatum meddelas båtägarna hur tiderna fördelats via mejl till den adress som meddelats NSS kansli sedan tidigare. Sjösättningsschemat kommer även att publiceras på NSS hemsida.

På sjösättningsdagen:

 • Kom ihåg att vara på plats en timme före bokad sjösättningstid tillsammans med en medhjälpare, och kontakta sjösättningsledaren för instruktioner.
 • Efter sjösättningen ska stöttorna ställas ihop av medlemmen. Topparna ska inte förvaras på stöttorna utan får omhändertas av medlemmen på annat sätt. NSS/Varv ombesörjer flytt av stöttorna med traktor till uppställningsplatsen under sommaren.

Betalning:

 • Sjösättningar med NSS/Varv och Roodbergvagnen faktureras av NSS kansli.
 • Sjösättningar med extern entreprenör betalas enligt överenskommelse mellan båtägaren och entreprenören.

Torrsättningsplan (gäller fr.o.m. år 2017)

Torrsättningsmetod:

 • Torrsättningar enligt NSS/Varv torrsättningsplan genomförs med klubbens Roodbergvagn. Pallning/stöttning ska tillhandahållas av båtägaren.
 • Båtägare som önskar torrsättning på annat sätt bokar detta själva hos lämplig entreprenör. Kontakta Anders Pettersson (070-239 15 27, ordf. varvskommittén) för instruktion om var båten får placeras.

Bokning av torrsättning:

 • Båtägaren bokar önskat datum i listorna i denna pärm, eller genom att kontakta NSS kansli. Obs! Båtägaren kan ej boka tid, utan endast datum.
 • Fyra dagar innan aktuellt datum tas bokningslistan bort ur bokningspärmen.
  Tider fördelas av varvskommittén utifrån önskad sjösättningsperiod, om riggen är kvar på båten samt behov av extra utrustning på Roodbergvagnen.
 • Senast två dagar innan aktuellt torrsättningsdatum meddelas båtägarna hur tiderna fördelats via mejl till den e-postadress som noterad i medlemsregistret.
 • Båtägare med segelbåt som kommer att torrsätta med riggen på ska markera med ett ”X” i kolumnen ”Rigg på” för att underlätta planeringen av var på varvsområdet respektive båt ska ställas upp.
 • Båtägare som vet med sig att Roodbergvagnen behöver vara utrustad med förlängningsbitarna under lyftplattorna markerar detta med ett ”X” i kolumnen ”X-höjd”. Detta gäller främst segelbåtar med ett djupgående på >2 m.
 • Båtägare som vet med sig att Roodbergvagnen behöver vara utrustad med kölslingsbalken markerar med ett ”X” i kolumnen ”Kölsling”.
  Detta gäller främst träbåtar som kan behöva extra lyftkraft under kölstocken.
 • För att möjliggöra en optimal placering av båtarna på varvsområdet är det önskvärt att båtägaren anger med ett ”X” en av tre sjösättningperioder (15-30/4, 1-15/5 eller 16-31/5) våren 2020.

Torrsättning:

 • Inför torrsättningen kommer varvskommittén att lyfta fram stöttorna med traktor till uppställningsplatsen.
 • Båtägaren ansvarar för att toppar och säkringskedjor till stöttorna samt lämpligt markunderlägg finns tillgängligt.
 • Båtägaren och en medhjälpare ska vara på plats i god tid före erhållen upptagningstid. Kontakta torrsättningsledaren för information om uppställningsplatsen och avstämning om genomförda förberedelser.

Betalning:

 • Torrsättningar med NSS/Varv och Roodbergvagnen faktureras av NSS kansli.
 • Torrsättningar med extern entreprenör betalas enligt överenskommelse mellan båtägaren