Protokoll från medlemsmöte per 3 april publicerat

Protokollet från medlemsmötet 19-04-03 finns publicerat på samlingssida för protokol. (Medlem > Protokoll-Årsmöten och medlemsmöten)