Påminnelse om att det är parkeringsförbud på Filips holme.

Den årliga påminnelsen – det är fortfarande förbjudet att parkera sin bil på Filips holme, och även att köra dit på cykelbanan…