Påhälsning av tjuvar på varvet?

Två medlemmar har hört av sig och misstänker att en mast och en bom saknas i mastskjulet. Vi uppmanar nu våra medlemmar att ta en titt att allt finns kvar, och i annat fall höra av er till varvskommittén eller kansliet.