Överklagan av beslut i Hyundai Cup

SSF (Svenska Seglar Förbundet) har ändrat protestkommitténs beslut. Beslutet innebär att Hummingbirds resultat ska räknas om med ett SRS-tal för normal segelsättning. Beslutet ändrar därmed resultatlistan för Hyundai Cup 2016.

SSF:s motivering är att Hummingbird anmälts med för lågt SRS-tal. Enligt inbjudan 1.3 ska en båt som avser att segla utan undanvindssegel anmäla detta senast 48 timmar före start. Hummingbird har anmält sig cirka 36 timmar före start.
SSF:s kommentar är att en båt som anmäler sig till SRS-segling där det finns en möjlighet att segla med ett lägre mätetal beroende på avvikande segelsättning måste anmäla detta inom utsatt tid. Om båten anmäler sig efter denna tidpunkt ska den tävla med sitt mätetal med normal segelsättning.