NSS:aren – Klubbtidning

Vår klubbtidning utkom tidigare med 2-3 nummer per år och distribuerades via vår webbsida som PDF och som trycksak som skickades med posten. Från och med 2016 så prioriterar klubben kommunikationen över digitala kanaler, främst med tanke på kostnadsskäl, men även för att det är snabbare att distribuera nyheter via webbsidan. Dock så skickas numera ett enklare ”medlemsblad” ut 1-2 gånger per år i och med aviseringen av avgifterna.

Här nedan kan de tidigare årgångarna laddas ner som PDF-fil:

NSS-aren nr. 1, 2015

NSS-aren nr. 2, 2014
NSS-aren nr. 1, 2014

NSS-aren nr. 2, 2013
NSS-aren nr. 1, 2013

NSS-aren nr. 2, 2012
NSS-aren nr. 1, 2012

NSS-aren nr. 3, 2011
NSS-aren nr. 2, 2011
NSS-aren nr. 1, 2011

NSS:aren nr. 3, 2010
NSS:aren nr. 2, 2010
NSS:aren nr. 1, 2010

NSS:aren nr. 3, 2009
NSS:aren nr. 2, 2009
NSS:aren nr. 1, 2009