Miljö

Under 2017 bildades en miljöarbetsgrupp inom NSS som har till uppgift att genomföra det som står omnämnt i NSS Miljöplan som skickats in till Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund (SMOHF).

Miljöarbetsgruppen består av:

  • Anders Pettersson, Varvskommittén
  • Kjell Andersson,  Varvskommittén
  • Fredrik Ortschikowski, Hamnkommittén

Vi hoppas att även Lackakommittén inom kort deltar med en representant för att göra gruppen fulltalig..

NSS Miljöplan nämner tre fokusområden att arbeta med:

  • Minskad användning av biocidfärger*
  • Inget utsläpp av toalettavfall i Östersjön
  • Utbildning av medlemmarna och informationsspridning till gästerna

Miljötillsynen över den verksamhet NSS bedriver utövas av SMOHF på uppdrag av Nynäshamns kommun. SMOHF har förelagt alla båtklubbar inom sitt tillsynsområde att ta fram en miljöplan, och fr.o.m. 2017 ska båtklubbarna senast den 15 december årligen delredovisa arbetet med att genomföra miljöpolicyn.

Du kan nå miljöarbetsgruppen via e-post: miljo[at]nhss.info

*/ Biocidfärg = Färg med förmåga att skada och döda levande organismer.