Miljö – Kartläggning bottenfärger

Miljöarbetsgruppen har för närvarande (vintern/våren 2018) i uppgift från styrelsen att kartlägga eventuell förekomst av förbjudna biocidfärger på båtarna uppställda på varvsområdet och förtöjda vid våra bryggor i Trehörningsviken och Fagerviken.

Kartläggningen av båtarna på varvsområdet planerar vi beställa av Happy Boat AB som mäter förekomst av tenn, bly, zink och koppar på båtskroven genom XRF-mätning. Funktionärer ur miljöarbetsgruppen och varvskommittén kommer att assistera och följa upp mätningen.

För båtar som har bryggplats men inte varvsplats hos NSS görs kartläggningen i ett första steg genom en enkät som kommer att skickas ut senare under våren 2018. Av praktiska skäl är det svårt att XRF-mäta alla båtar som har bryggplats men saknar varvsplats hos NSS.

(Här kommer vi att redovisa resultatet från genomförd kartläggning när resultat finns, utan att hänga ut enskilda båtägare.)