Miljö – Gemensamt inköp bottenfärg våren 2020

NSS har fått ett erbjudande från Hempel och BåtAccenten om att kunna köpa bottenfärg till rabatterat pris genom att vi gör en samlad beställning. Erbjudandet gäller samtliga medlemmar i NSS, oavsett om man har en båt på vårt varvsområde eller inte.

De färger som erbjuds är epoxigrundfärgen Hempel Light Primer, den hårda biocidfria bottenfärgen Hempel Ecopower Racing samt den silkonbaserade biocidrfria bottenfärgen Hempel Silic One.

Den som önskar mer information om produkterna hänvisas till Hempels och BåtAccentens hemsidor.

Kjell Andersson (072-741 41 51, e-post: kjell.andersson[at]nhss.info) och Christer Björn (070-543 02 23, e-post: christer.bjorn[at]nhss.info) från NSS Miljökommitté kan hjälpa medlem med beställningarna.

Via följande länk kan du ladda ner en Excel-fil som innehåller ett beställningsformulär där även priser och rabatten framgår. I filen finns en separat flik med detaljerad instruktion hur man lägger en beställning. Excel-filen ligger paketerad i en ZIP-fil för att möjliggöra nerladdning från hemsidan.

Via följande länk kan du ladda ner beställningsblanketten i PDF-format om du har problem med att öppna ZIP-filen eller få Excel-filen att fungera.

Du kan även besöka kansliet under ordinarie öppettider (måndag kl. 15.00-19.00 och fredag kl. 12.00-15.00) för att fylla i en pappersblankett. Det finns även en brevlåda vid den stora anslagstavlan som innehåller beställningsblanketter för ifyllning. När du fyllt i denna blankett så kan du antingen lämna den på expeditionen, eller om den är stängd, lägga den i NSS brevlåda invid entrén till huset där expeditionen finns.

Medlemmarnas beställningar måste vara NSS tillhanda senast söndag den 12/4 kl. 18.00. Därefter kommer vi att sammanställa en gemensam beställning till BåtAccenten, samt skicka ut fakturor till medlemmarna. Dessa fakturor kommer att ha kort betalningstid. Vi vet idag inte exakt vilket datum leverans till NSS kan ske, men vi hoppas att leverans kan ske till helgen den 25-26/4. Innan utlämning görs till medlem kommer vi att kontrollera att fakturan är betalad.