Miljö – Frågor och svar

På den här sidan kan du hitta frågor och svar som vi tror kan ha ett intresse för fler än bara den medlem som ställt frågan. Sidan kommer att uppdateras fortlöpande.

Har du en fråga går det bra att skicka den till miljöarbetsgruppen, e-post: miljo[at]nhss.info

 

Kartläggning:

Fråga: Är XRF-mätningarna till för att identifiera otillåtna biocidfärger eller även godkända?

Svar: Den XRF-mätning som det beslutades om vid medlemsmötet 2018-03-07 genomförs med anledning av Miljöbalkens krav på verksamhetsutövarna att visa att verskamheten inte har skadlig effekt på miljön. Primärt är vi ute efter att identifiera de båtar som eventuellt har kvar färg med tennorganiska föreningar (TBT-färg). Dessa färger totalförbjöds 2008, men vi båtägare har varit dåliga på att sanera båtarna från dessa färger. Sekundärt vill vi även kartlägga halten av bly, zink och koppar.

Bottenfärger:

Fråga: Är av KEMI godkänd biocidfärger tillåtna på NSS?

Svar: Ja, det finns idag ingen ordningsregel inom NSS som förbjuder användningen av biocidfärger. Det kan däremot komma ett förbud mot biocidfärger inom NSS beroende på hur medlemmarna beslutar vid ett kommande medlemsmöte om de alternativ som finns. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) ställer krav på att båt med biocidfärg ska spolas av på en tvättanläggning (läs ”spolplatta med reningsanläggning”).

Sanering:

Fråga: Om min båt har förbjuden bottenfärg, t.ex. TBT-färg, kvar under nyare färglager med godkänd biocidfärg, måste jag då blästra min båt?

Svar: Nej, du måste inte blästra din båt men du måste sanera den från den förbjudna färgen. Saneringen kan göras genom blästring, skrapning eller slipning. Blästring avser vi upphandla gemensamt inom NSS medan skrapning och slipning får utföras genom respektive båtägares försorg. NSS kommer dock att ställa krav på täckningens utförande för att förhindra spridning av farligt avfall till omgivande miljö, och saneringsarbetet ska dessutom anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF). Sådan anmälan avser vi hantera gemensamt via NSS miljöarbetsgrupp mot SMOHF.