Miljö – Enkät bottenfärger

På denna sida kommer vi att lägga en enkätundersökning för det båtägare som har bryggplats hos NSS men inte varvsplats. Avsikten är att samla in information om var båtarna förvaras under vintern och vilka eventuella förbjudna bottenfärger ägaren misstänker att det kan finnas på båten.

Det övergripande syftet med enkäten är att kunna prioritera vilka medlemmar som i första hand ska erbjudas hjälp med sanering av förbjudna bottenfärger när vi drar igång ett projekt för sanering av båtarna på varvsområdet.

När sidan uppdaterats med ett enkätformulär kommer ett riktat mejl att skickas till berörda båtägare.