Miljö – Bottenfärger

Frågan om bottenfärgernas vara eller inte är het på flera sätt, och NSS Miljöplan är tydlig på att vi ska arbeta för en minskad användning av biocidfärger, dvs. färger som har förmåga att skada och döda levande organismer.

NSS miljöarbetsgrupp första och största uppgift är att få båtägarna att sluta använda biocidfärger och övergå till miljövänliga alternativ, och det arbetet görs i flera steg:

  1. Kartläggning av båtarna uppställda på varvsområdet.
  2. Kartläggning av övriga båtar som har bryggplats men ej varvsplats.
  3. Sanering av båtar som har förbjuden färg kvar, t.ex. TBT och Irgarol.
  4. Sanering av båtar vars ägare önskar övergå till ett biocidfärgfritt båtliv.

 

Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund (SMOHF) ställer krav på att en fritidsbåtshamn, båtuppställningsplats eller ett varv där man tvättar båtar som behandlats med biocidfärger ska ha en tvättanläggning. Kraven på tvättansläggningsens utförande beror på antal båtar som ska tvättas per år, och för NSS del med >150 tvättar/år skulle det betyda en spolplatta med slamavskiljare (2-4 m³) och efterföljande filter samt provtagningsbrunn. Provtagning ska göras av certifierad person varje höst.

Vid ett medlemsmöte 2018-03-07 informerade miljöarbetsgruppen om pågående arbete (presentationen), och styrelsens förslag om att genomföra XRF-mätning av båtarna uppställda på varvsområdet godkändes.

Avsikten är att styrelsen ska kalla till nytt medlemsmöte senare under 2018 där medlemmarna kommer att få ta ställning till om vi ska fortsätta använda biocidfärger, med konsekvens att vi måste investera i och anlägga en spolplatta med reningsanläggning på varvsområdet, eller om vi ska införa ett förbud mot biocidfärger.

För den som vill förkovra sig i ämnet rekommenderas följande länkar till andra hemsidor:

Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund

Havs- och vattenmyndigheten

Kemikalieinspektionen

Transportstyrelsen

Skärgårdsstiftelsen

Lagar, förordningar och föreskrifter