Medlemsmöte 24 mars 2020

NSS styrelse vill i enlighet med paragraf 5 i stadgarna kalla till ett Allmänt sammanträde tisdagen den 24 mars 2020, kl 19:00 i Nya klubbhuset. Dagordning för mötet finns här.